Fragmenty

Marcel Proust – Jeanne Weil-Proust: Korespondencja 1887-1905

Wstęp Prezentujemy zbiór listów, które pani Gerard Mante- Proust odziedziczyła po swym wuju Marcelu Prouście. Zawiera on wszystko, co dotarło do nas z korespondencji wymienianej pomiędzy Marcelem a jego matką. Sto pięćdziesiąt zebranych listów powstało w latach 1887–1905. Marcel Proust miał szesnaście lat, kiedy napisał pierwszy list i trzydzieści cztery, w chwili gdy śmierć jego …

Marcel Proust – Jeanne Weil-Proust: Korespondencja 1887-1905 Read More »

Marcel Proust: Wahania serca

Jednak już poprzedniego dnia, tuż po przybyciu, poczułem, że i mną owładnął leniwy czar życia kąpielowego. Ten sam windziarz, milczący tym razem, bynajmniej nie z pogardy a z powodu szacunku, czerwony z radości, wprawił windę w ruch. Wznosząc się wzdłuż pionowego słupa, przebyłem ponownie to, co było onegdaj dla mnie tajemnicą nieznanego hotelu, gdzie, kiedy…

Derrida: o apokalipsie

Literatura i krytyka literacka nie mogą mówić o niczym innym niż ta doszczętna destrukcja, nie mogą posiadać żadnego innego ostatecznego desygnatu, mogą jedynie mnożyć strategiczne manewry mające służyć asymilacji tej całkowicie niedającej się zasymilować inności.

Musil: polityka, kapitalizm, egoizm, miłość i poezja

(…) to, co we właściwym sensie nazywamy ideałami, wielkie reprezentacje popędowe bądź to indywidualnego, bądź społecznego życia, zawierają nieskończoność wymogów, których spełnianie musiałoby prowadzić do śmierci, gdybyśmy ich zawczasu nie potraktowali niezupełnie autentycznie.