Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych 

Rejestrując się na stronie internetowej Wydawnictwa Eperons-Ostrogi lub składając zamówienia wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie wydawnictwa i ich przetwarzanie przez wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są wydawnictwu niezbędne do zrealizowania zawartej z Zamawiającym umowy.

Dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym ze strony pt. Kontakt przetwarzamy czasowo, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez formularz pytania, tj. korzystamy z nich wyłącznie na potrzeby korespondencji.

Dane osobowe powierzone nam w trakcie zamawiania książek są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia oraz, jeśli zamawiający wyrazi to zgodę, w celu informowania o nowych książkach oraz promocjach oferowanych przez Księgarnię.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: rodo@ostrogi.eu lub pisemnie (adres Wydawnictwa). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne — ale warunkuje możliwość podjęcia kontaktu przez administratora danych.

Ochrona praw autorskich

W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Księgarnia Wydawnictwa Eperons-Ostrogi zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Księgarnia ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

Administrator serwisu ostrogi.eu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewnia również wszystkim zarejestrowanym klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw klienta, próby włamania lub innego działania na szkodę klienta.